ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಜನಪ್ರಿಯ ಲೇಖನಗಳು

 Popular Articles of KVK, Kolar

ಆ. ನ. ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಹೆಸರು ವರ್ಷ
1. ವೇಸ್ಟ್ ಡೆಕೊಂಪೋಸೆರ್ : ಅಮೂಲ್ಯ ಸಾವಯವ ಸಾರ  ಉದ್ಯಾನ ಲೋಕ  2020
2.  ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಯ ಪಾಲು  ಉದ್ಯಾನ ಲೋಕ  2020
3.  ಏನಿದು - ಜಲ ಶಕ್ತಿ ಅಭಿಯಾನ   ಉದ್ಯಾನ ಲೋಕ  2019
4.  ಮಾವಿನ "ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಂಡ್" ರೋಗ    ನೇಗಿಲ ಮಿಡತ  2019
5. ಹಿಪ್ಪುನೇರಳೆ ಬೇಸಾಯದಲ್ಲಿ ವೇಸ್ಟ್ ಡೆಕೊಂಪೋಸೆರ್ನ(ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣುಜೀವಿಗಳ ಮಿಶ್ರಣ) ಬಳಕೆ   ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿ  2019
6. ದ್ವಿತಳಿ ರೇಷ್ಮೆಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಗಳ ಬಳಕೆ ಕುರಿತಾದ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ  ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿ  2018
7. ಹಿಪ್ಪುನೇರಳೆ ಮರ ಪದ್ದತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪೀಡೆಗಳ ಮತ್ತು ರೋಗಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ  ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿ  2018
8. ಹಿಪ್ಪುನೇರಳೆ ಬೇಸಾಯದಲ್ಲಿ ಬೇವಿನ ಮಹತ್ವ    ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿ  2018
9. ಹಿಪ್ಪುನೇರಳೆ ತೋಟದ ಮಣ್ಣಿನ ಸದೃಢ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾರಿ - ಎರೆಗೂಬ್ಬರ   ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿ  2018
10. ರೈತ ನಿಂದ ಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಮಾವು   ಕೃಷಿ ಜಾಗರಣ  2018
11. ಹಿಪ್ಪುನೇರಳೆ ಬೇಸಾಯದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ವಿಧಾನಗಳು   ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿ  2018
12.  ಹಲಸು ಮಹೋತ್ಸವ : ಹಲಸಿಗೆ 'ನವ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ' ನಾಮಾಂಕಿತ  ಐಶ್ವರ್ಯ  ಕನ್ನಡ ನಾಡು  2018
13.  ತೊಗರಿ ಬೆಳೆಯ ಸೊರಗು ಮತ್ತು ಬಂಜೆ ರೋಗಗಳ ಸಮಗ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆ  ಕೃಷಿ ಜಾಗರಣ  2018
14. ಹಿಪ್ಪುನೇರಳೆ ಮರವನ್ನು ಬಾಧಿಸುವ ತೊಗಟೆ ಕೊರಕ ಕೀಟದ ನಿರ್ವಹಣೆ   ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿ  2017
15.   ಹಿಪ್ಪುನೇರಳೆಯಲ್ಲಿ ಮೇ-ಜೂನ್ ದುಂಬಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ  ಐಶ್ವರ್ಯ  ಕನ್ನಡ ನಾಡು  2017
16. ಹಿಪ್ಪುನೇರಳೆ ಬೇಸಾಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡದ ಸದ್ಭಳಕೆ  ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿ  2017
17.  ಹಿಪ್ಪುನೇರಳೆ ಬೇಸಾಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡದ ಸದ್ಭಳಕೆ   ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿ  2017
18. ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಪೀಡೆ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಜೈವಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕ್ರಮಗಳು ಐಶ್ವರ್ಯ ಕನ್ನಡ ನಾಡು  2017
19. ರೇಷ್ಮೆಹುಳು ಸಾಕಾಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಜಿ ನೊಣದ ಸಮಗ್ರ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕ್ರಮಗಳು ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿ  2016
20.  ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಬಳೇಕೆ ಆಗರ-'ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣು '  ಸುಖೀಭವ ಅನ್ನಾಧಾತ   2016
21.  ಹಿಪ್ಪುನೇರಳೆ ತೋಟದ ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ -ಸೆಣಬು  ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿ  2016
22.  ಹಿಪ್ಪುನೇರಳೆ ಬೇಸಾಯದಲ್ಲಿ ಬೇರು ಗಂಟು ರೋಗದ ಸಮಗ್ರ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕ್ರಮಗಳು ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿ  2016
23 ಹಿಪ್ಪುನೇರಳೆ ತೋಟದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಮಣು ಜೀವಿಗಳ ಪಾತ್ರ  ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿ  2016
24. ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಿತ ಉತ್ಪಾದನಾ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಗಳು ತಂತ್ರಿಕತರಭೇಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ  ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿ  2015
25. ಹಿಪ್ಪುನೇರಳೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಣ್ಣು ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಾಗ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳು   ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿ  2015 
26. ಹಿಪ್ಪುನೇರಳೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟು ತಿಗಣೆ ಕೀಟದ ಸಮಗ್ರ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕ್ರಮಗಳು  ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿ  2015
27. ರೇಷ್ಮೆಕೃಷಿ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ ಮತ್ತು ಬಳಕೆ  ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿ  2015
28. ಗುಣಮಟ್ಟದ ಹಿಪ್ಪುನೇರಳೆ ಸೊಪ್ಪು ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಏಲೆಸಿಂಪರಕಗಳ ಮಹತ್ವ  ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿ  2015
29. ಹಿಪ್ಪುನೇರಳೆಯಲ್ಲಿ ರಸಹೀರುವ ಕೀಟಗಳ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕ್ರಮಗಳು  ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿ  2015
30. ಹಿಪ್ಪುನೇರಳೆಯಲ್ಲಿ ಬೀಕಾರದ ಕಂಬಳಿ ಕೀಟದ ಸಮಗ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕ್ರಮಗಳು  ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ  2014
31. ಹಿಪ್ಪುನೇರಳೆ ಬೇಸಾಯದಲ್ಲಿ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರಗಳ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಕ್ರಮಗಳು ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ   2014

 

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 14-07-2023 12:34 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಐಸಿಎಆರ್ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ ಕೋಲಾರ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080